logo Intransla

Preklady a tlmočenie - Mgr. Jozef Veselský
člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov

Ceny

Dohodou v závislosti od typu prekladu/tlmočenia a od termínu vyhotovenia.
Expresný príplatok do 24 hodín (v závislosti od požadovaného objemu a doby dodania): 45 %.
Expresný príplatok do 3 dní (v závislosti od požadovaného objemu a doby dodania): 25 %.

 

NS (normostrana): 1 800 znakov vrátane medzier.
Minimálna účtovaná jednotka je 1 NS a 2 hodiny tlmočenia.