logo Intransla

Preklady a tlmočenie - Mgr. Jozef Veselský
člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov

Kontakt

Kontaktné údaje:
Mgr. Jozef Veselský
Telefón: +421/908 426 533
E-mail: intransla@gmail.com