logo Intransla

Preklady a tlmočenie - Mgr. Jozef Veselský
člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov

Referencie

2007 - súčasnosť: Google, Európska komisia, Slovenské elektrárne – Enel, T-Mobile, Pioneer Investments, ING Bank, PAREXEL International Czech Republic, Tetra Pak, Brother, TripAdvisor, Dräger, Renault, Krohne, Mettler Toledo, Quin Global, Hilti, Seco, Toshiba, Atlas Copco, Kramp, Geodeticca, L’Oréal, Rekma, Letecký úrad Slovenskej republiky, Letecké opravovne Trenčín, Národná diaľničná spoločnosť, General Electric Energy Services, Pivovary Topvar, Inžinierske stavby COLAS, SDL, CEE Energy, EXIsport, Adato, Eastern Mediterranean Resources – Slovakia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Moland Slovakia, Advokátska kancelária Mária Grochová a partneri, PWC Avis, MM Invest, MM Development, AMT Servis, Eurogenius Group


Tlmočník – simultánne tlmočenie

August 2015: UNHCR, Košice, SR
Školenie pre tlmočníkov pracujúcich v Evakuačnom tranzitnom centre v Humennom a pre tých, ktorí tlmočia počas azylovej procedúry a pre potreby cudzineckej polície

Jún 2015: Squire Patton Boggs, Ministerstvo financií SR, Gemerská Poloma, SR
Návšteva bane a zariadenia spoločnosti Eurotalc

Apríl 2015: Accelsiors CRO and Consultancy Services,  Košice, SR
Audit klinického skúšania vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s

Marec 2015: Európske centrum výskumu aktivít rómskej národnostnej menšiny,  Košice, SR
Sociálny rozvoj s akcentom na komunikáciu ako nástroj na zvyšovanie kvality života v štátoch Európy

November 2014: EurActiv.sk, AmCham, Zastúpenie EK na Slovensku,  Košice, SR
EU Stakeholder Brunch s Marošom Šefčovičom, podpredsedom Európskej komisie pre energetickú úniu

November 2014: Úrad vlády Slovenskej republiky, Košický samosprávny kraj, veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie,  Košice, SR
Konferencia Inter pares. Najlepšia prax z poskytovania sociálnych služieb osobám s postihnutím

Október 2014: Youth Advisory Council,  Košice, SR
Diskusia o korupcii s Otom Žarnayom a Milanom Matejovským za účasti veľvyslanca USA Theodora Sedgwicka

Január 2014: Centre for European Studies,  Košice, SR
Konferencia Koncepcia začlenenia Rómov na Slovensku

November 2013: Colná správa, Michalovce, SR
Školenie KVBH a zákaz šírenia ZHN

Október 2013: Inštitút kreatívnej ekonomiky, Košice, SR
Konferencia PLACE!

Október 2013: Americká obchodná komora v SR, Forbes, Košice, SR
Konferencia Košice Invest 2013

Máj 2013: Európska komisia, Ministerstvo vnútra, Košice, SR
Podujatie na vysokej úrovni o príspevku štrukturálnych fondov Európskej únie k integrácii Rómov na Slovensku

Máj 2013: SAVEZ, Košice, SR
1. V4 konferencia verejného zdravotníctva a 5. medzinárodná konferencia SAVEZ

Apríl 2013: Veľvyslanectvo USA, Košice, SR
Festival Hory a mesto

Október 2012: T-Systems Slovakia, A&D Global Business Relations, Košice, SR
Slávnostné otvorenie komplexu Cassovar

September 2012: Gastro I., Cosmo, Icon, FDA, Prešov, SR
Audit klinickej štúdie

Jún 2012: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Klinika neonatológie, Košice, SR
5. Košická neonatologická konferencia

Máj 2012: Timac Agro, Roullier Groupe, Balatonfüred, Maďarsko
Konferencia PECO 2012

Máj 2012: PwC, Košice, SR
Strategický prevádzkový manažment v praxi

Apríl 2012: Veľvyslanectvo USA, Košice, SR
Festival Hory a mesto

Marec 2012: KIOS, Bratislava, SR
Konferencia RISING Industry Forum

November 2011: Inžinierske stavby COLAS, Košice, SR
Školenie manažmentu Dopravy a Mechanizácie

November 2011: Talecris, Falcon Consulting Group, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice, SR
Audit klinickej štúdie

Október 2011: Socia – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava, SR
Konferencia Aké podmienky vytvára naša spoločnosť pre aktívne starnutie seniorov?

Október 2011: Americká obchodná komora v SR, SARIO, Košice, SR
Konferencia Košice Prešov Invest 2011

September 2011: Nadácia otvorenej spoločnosti, Košice, SR
Workshop Budovanie kapacít rómskych mimovládnych organizácií

Jún 2011: Košice 2013 EHMK, Goetheho inštitút Bratislava, Košice, SR
Konferencia Shaping the new

Jún 2011: Slovenské elektrárne, a. s., Vojany, SR
Príprava simulátora

Máj 2011: Európska komisia, Nadácia otvorenej spoločnosti, Košice, Moldava nad Bodvou, SR
Návšteva oblasti v rámci podujatia na najvyššej úrovni Prínos štrukturálnych fondov k začleneniu rómskych komunít

Marec 2011: Magistrát mesta Košice, Košice, SR
Konferencia Revitalizácia tradičných industriálnych zón v juhovýchodnej Európe

Február 2011: Socia – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava, SR
3. Fórum poskytovateľov

Január 2011: Slovenské elektrárne, a. s., PVE Ružín, SR
Návšteva závodu v rámci výberového konania

November 2010: Slovenské elektrárne, a. s., Vojany, SR
Peer Review

Október 2010: U. S. Steel Košice, s. r. o., Košice, SR
ERP-Oracle Workshop

Október 2010: Agentúra na zníženie bezpečnostného rizika Defense Threat Reduction Agency, Košice, SR
Kurz Povedomie o boji proti proliferácii

September 2010: AUVA, Košice, SR
Medzinárodná konferencia Prevencia v EÚ-27

Január 2010: ZF Levice, Levice, SR
Technický audit Honda

Október 2009: Socia – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava, SR
2. Fórum poskytovateľov

Október - november 2007: U. S. Steel Košice, s. r. o., Košice, SR
Audit spoločnosti U.H.D.E. v divíznom závode Koksovňa

Október 2002 – september 2007: U. S. Steel Košice, s. r. o. (dcérska spoločnosť U. S. Steel Corporation, USA) Košice, SR; Pittsburgh, Chicago, USA
Prekladateľ/tlmočník na plný úväzok

Jún 2004: Prešov, SR
Zasadanie predsedníctva, Združenie Región Karpaty, Karpatský euroregión

Apríl 2004: KDS, Strukton, Rhomberg Bahntechnik, Bratislava, SR
Rokovania ohľadne prípravy ponuky pre výberové konanie

2003 – súčasnosť: GE Infrastructure, Košice, SR

Október 2002: Inžinierske stavby, Košice, SR
Rokovania ohľadne prípravy ponuky pre výberové konanie

Jún 2002: Price Waterhouse Coopers, Fortum, Vojany, SR
Due diligence návšteva v tepelnej elektrárni

Január 2002: Humenné, SR
USAID, stretnutie Komisie pre strategické plánovanie

Október 2001: Podbanské, SR
Konferencia ERQUAM

December 2000 – február 2001: Carmeuse Slovakia, EPI, Košice, SR
Prekladateľ/tlmočník – konzekutívne tlmočenie

2001: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, SR
Prednáška o filozofii

2000: Poprad, SR
Oftalmologický kongres

2000: Mníchov, SRN
Veľtrh ISPO 2000 – obchodné rokovania

1997: 5. Stupavská konferencia mimovládnych organizácií, Košice, SR